Mateusz Gurgul

Kierownik projektów informatycznych i agile coach, pracuję jako kontraktor. Specjalizuję się w aplikacjach internetowych i mobilnych.

Technical project manager and agile coach, contractor. I specialise in web and mobile software projects.